CP-SAT Advanced Alumni

CP-SAT Advanced Alumni

Davuluri Sai Praneeth
Davuluri Sai Praneeth
(July 2022)
Shenbagamoorthy A A
Shenbagamoorthy A
(August 2022)
Joydeep C 1
Joydeep Chowdhury
(September 2022)
Pallapu Gopichand
Pallapu Gopichand
(September 2022)
Smit Kadam
Smit Kadam
(September 2022)
Abhinav Verma
Abhinav Verma
(September 2022)
Mushahid Gaonkhadkar
Mushahid Gaonkhadkar
(September 2022)
Aryan Patel
Aryan Patel
(September 2022)
Abishek Sebak
Abishek Sebak
(September 2022)
Ajay Yadav
Ajay Yadav
(September 2022)
Shaik Mohammed Rafi
Mohammed Rafi Shaik
(September 2022)
Shirisha S
Shirisha S
(September 2022)
Sita Surya Shravani Pakala
Sita Surya Shravani Pakala
(September 2022)
Harsha Vardhan Sajja
Harsha Vardhan Sajja
(October 2022)
Kalyani Molaka
Kalyani Molaka
(October 2022)
Jayanti Chatterjee
Jayanti Chatterjee
(November 2022)
Shirsha Dutta
Shirsha Dutta
(November 2022)
Mahesh K S
Mahesh K S
(December 2022)
Durgaprasad Rajapatruni
Durgaprasad Rajapatruni
(December 2022)
Aditi Balur
Aditi Balur
(December 2022)
Priyanka Pandey
Priyanka Pandey
(March 2023)